شما چه نوع کلیپ را می پسندید که بیشتر در سایت قرار بگیرد؟
(10.80%) 1100
کلیپ های صداسازی
(25.27%) 2572
کلیپ تقلید صدای خوانندگان
(27.80%) 2829
کلیپ های طنز
(21.60%) 2199
کلیپ های شوخی با مجریان
(13.62%) 1386
کلیپ های شومنی

تعداد شرکت کنندگان : 10086